This hymn details the Easter events, line by line.

 

  1. Föltámadt Krisztus e napon,        Alleluja! Hála légyen az Istennek.
  2. Hogy minden ember vigadjon.     Alleluja! Hála légyen az Istennek.
  3. Értünk halált ki szenvedett,           Alleluja! Hála légyen az Istennek.
  4. S megváltott minden lelkeket.      Alleluja! Hála légyen az Istennek.
  5. Mennek a szent nők sírjához,      Alleluja! Hála légyen az Istennek.
  6. Kenetet visznek Krisztushoz,       Alleluja! Hála légyen az Istennek.
  7. Fényes szép angyalt látnak ott,   Alleluja! Hála légyen az Istennek.
  8. S hallanak boldog szózatot.         Alleluja! Hála légyen az Istennek.
  9. Ti félénk asszony-emberek,         Alleluja! Hála légyen az Istennek.
  10. Galileába menjetek.                     Alleluja! Hála légyen az Istennek.
  11. Tudják meg az apostolok,            Alleluja! Hála légyen az Istennek.
  12. Hogy az Úr él s feltámadott.        Alleluja! Hála légyen az Istennek.
  13. Megjelent ő szent Anyjának,        Alleluja! Hála légyen az Istennek.
  14. Kesergő szent Magdolnának.      Alleluja! Hála légyen az Istennek.
  15. Megjelent aztán Péternek,           Alleluja! Hála légyen az Istennek.
  16. Megjelent majd a híveknek.         Alleluja! Hála légyen az Istennek.
  17. Húsvéti boldog lélekkel,               Alleluja! Hála légyen az Istennek.
  18. Dicsérjük Istent énekkel.              Alleluja! Hála légyen az Istennek.
  19. Dicsőség Szentháromságnak,     Alleluja! Hála légyen az Istennek.
  20. Adjunk ma hálát Urunknak.          Alleluja! Hála légyen az Istennek.
       
      Kisdi: Cantus Catholici (1651)