Isten oltó-kése / God’s Pruning Knife

Tóth Árpád

Isten oltó-kése / God’s Pruning Knife

Tóth Árpád

Pénzt, egészséget és sikert
Másoknak, Uram, többet adtál,
Nem kezdek érte mégse pert
És nem mondom, hogy adósom maradtál.
 
Nem én vagyok az első mostohád;
Bordáim közt próbáid éles kését
Megáldom s mosolygom az ostobák
Dühödt jaját és hiú mellverését.
 
Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tied az én harcom,
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád-fényü arcom.

 

Tóth Árpád (1886-1928) was born in Arad, the son of a sculptor.  He received a teachers’ certificate, but never taught.  A sickly man, he was one of the outstanding lyricists of his time, writing for dailies. His literary translations are first rate.  He died in Budapest of tuberculosis.