Golyók sivítnak, kardok csengenek ... Bullets whizz, swords clang...

Petőfi Sándor

Golyók sivítnak, kardok csengenek ... Bullets whizz, swords clang...

Maquette of the battle of Segesvár, where Petőfi presumably died

Golyók sivítnak, kardok csengenek,
A zöld mezőt piros vér festi meg,
Csaták zajától zeng a föld s az ég,
S te hősi költő, te itthon vagy még?

Azért daloltál harczi vágyakat,
Azért daloltad bátorságodat,
Hogy a midőn a harcz elékerül,
Te honn a sutban gyáva szívvel ülj? –

Ilyen beszédeket tart a világ,
Rám így röpíti a gúnynak nyilát,
És én reá csak elmosolyodom,
És a magamét hozzá gondolom.
 
Azt gondolom: oh gyönge emberek!
Nem győznek most gyalázni engemet,
S nem győznek majd dícsérni egykoron! ...
S ha gondolok sokat, ezt gondolom.
 
Ne magyarázza senki én nekem,
Tudom nagyon jól, hol van a helyem?
Ha itt végzem kötelességemet,
Csatába s a pokolra is megyek!
 

(Pest)