Welcome Visitor
Fri, May 07, 2021
48 members currently online.

Magyarok mindenütt...Magyars Everywhere...
Magyarok mindenütt a végeken,   Magyars, in the borderlands everywhere,
E csikorgó, vad téli éjeken,   Facing these wild winter nights, the cold air,
     
Kiknek nincs takarótok, vértetek:   We have no suit of armor for defense,
A csillagokra gyakran nézzetek!   Look often at the stars in confidence!
     
Úgy nézzetek a csillagokra, bátor   Look upon the stars with dauntless hearts and bold,
Szívvel, mint hajdan a rab prédikátor   As the captive preachers1 did in days of old.
     
Kemény gályapadon, láncok között.   On rough galley benches, in heavy chains,
Mert íme, nincs más ami összeköt   To unite us all nothing else remains.
     
Egymással minket, csak a csillagok,   But the stars above twinkling in the night.
Fényök, mint Etelközben, úgy ragyog.   In Etelköz2 they shone with the same light.
     
De ködön át, de szemfödélen át,   But through the mist and fog, through the winding sheet,
Vajjon merre mutat új hazát?   To what new homeland will their light now lead?
     
Magyarok mindenütt a végeken,   Magyars, in the borderlands everywhere,
Posta nem jár a téli éjeken.   No mail goes through on cold winter nights there.
     
Levél nem száll kedvestől kedvesig,   No letters from sweetheart to sweetheart fly,
Ércdrótok a hírt nem rezegtetik:   No news the metal wires electrify:
     
Élünk-e még, vagy sírban pihenünk?   Are we alive, or in the world beyond?
Csak a csillagos ég közös velünk.   Only the starry sky's our common bond.
     
Az ezerévnél ősibb csillagok,   The stars more ancient than our thousand years3,
Mint Etelközben, fényük úgy ragyog.   As in Etelköz, their light still appears.
     
Fenn a Fiastyúk őrzi fiait:   The Brooding Hen4 above guards its young chicks,
Mi nagybeteg anyánk virrasztjuk itt.   We're staying up with Mom who's very sick. 
     
Magyarok, kiknek nincsen vértetek,   Magyars, who have no armor for defense,
A csillagokra gyakran nézzetekl!   Look often at the stars with confidence!
     
Egy csillagra nézzünk mi mind, merőn,   Let's all gaze steadily at the same star,
Keleten, délen, völgyben, bérctetőn.   East or south, in vale or peak afar.
     
És érezze, ki rokonához vágyik:   Let those who yearn to be with their kin, know:
Ezer mérföldről azt nézi a másik.   A thousand miles away they too watch so.
     
Ha elvész, összeomlik itt a hon:   Should our homeland here be lost in defeat,
Találkozunk azon a csillagon.   On that very star once again we'll meet,

 

1. In the 16th century many Protestant preachers from Transylvania were sold as galley slaves in a 

    Habsburg effort to suppress Protestantism.  
2. Etelköz, located in the lower Dnieper, Bug, Dniester, Prut and Seret Rivers was the last of the 
   "original homes" of the Hungarians in the course of their westward migration, before they settled in the  
    Carpathian Basin in the 9th century A.D.  
3. Hungary celebrated its thousand years of existence in 1896.
4. "Brooding Hen" is the Hungarian name for the Pleiades.

Translated by Erika Papp Faber

as found in "A Sampler of Hungarian Poetry -

Ízelítő a magyar költészetből",

Romanika Kiadó


Printer-friendly format