Welcome Visitor
Wed, Nov 14, 2018
64 members currently online.

Developing Scout Troops - Honfoglalás napjainkban: cserkész csapatfejlesztés
Developing Scout Troops - Honfoglalás napjainkban: cserkész csapatfejlesztés

Top: Scouts in London, including some from Helsinki. Bottom: Scout leaders from Brunswick and Cleveland in Sarasota

Meleg esős reggelen, hét vezér körben áll.  Vérszerződést kötnek egymással. Tovább indulnak új hazába, hogy hont foglaljanak. 

Ez a jelenet nem csupán az 1,100 éves etelközi történet, amely a Feszti Körképen vagy László Gyula 50 Rajz a Honfoglalásról c. művében történik, hanem jelképesen.  A hét cserkészvezér a Turul őrs tagjai — nem a hagyományos erős szárnyú madara a honfoglaló kornak, hanem azok a vezetők, akik a világ minden tájáról átrepülnek a most alakuló magyar csapatokat erősíteni. 

Igen, a 21. században új hont foglal a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség sok új városban.  Északamerikában, Nyugat Európában, Ausztráliában számtalan új városban alakulnak új magyar csapatok. A majdnem 70 éves szövetségünk fiatalodik és továbbra virágzik, de most olyan helyeken is, ahol még eddig soha!

Ahhoz, hogy új csapatot indítson valaki a KMCSSZ-ben, bizonyos feltételeknek eleget kell tegyen.  Kell legalább 12 magyarul beszélő csapattag, egy fenntartó testület és rendszeres foglalkozás.  Kell, hogy foglalkozzanak a kezdeti vezetőképzéssel, hogy tudják azokat az új cserkészeket a mi próbarendszereink szerint nevelni.  Az első években az alakuló csapatok ingyen küldhetnek jelölteket a vezetőképzésre, mert kiképzett vezetők nélkül igen nehéz új csapatot vezetni.  És persze kell a parancsnok, aki mint Árpád vezér vezesse ezt az új közösséget a cserkészszellem irányába!

Mint a magyar legendában, magasról jönnek a turulok is segíteni!  Az ú.n. Turul őrs olyan cserkészvezetőkből álló csoport, aki már működő csapatokból ellátogat az alakulókhoz.  Többféle látogatással támogatja a munkát.

  • Felderítő utat tartunk, ahol egy-egy Turul meglátogatja az új csapatot.  Felmérjük a helyzetet és ötletet adunk a kezdeti szervezéshez és kidolgozunk egy csapatalapítási tervet.
  • Minta összejövetelt tartunk, hogy az új csapatban élő kiscserkészek és cserkészek megkóstolják a munkánkat és korai élményt nyújtsunk nekik, hogy akarják ezt a jövőben is.  Ugyanakkor a helyi vezetők és szülők meglássák, hogy pontosan miből áll a mi munkánk.
  • Szülői értekezletet tartunk, hogy az alakuló csapatnál tanulják meg a szülők, hogy milyen nevelési értékeket nyújt a KMCSSZ és, hogy ez miben különbözik más magyar szervezettől, vagy esetleg a befogadó ország cserkészetétől.
  • Gyorstalpaló vezetőképzést tartunk amely nem pótolja a Vezetőképző (VK) tábort, hanem inkább ellátja a vezetőket azokkal az első vezetői ismeretekkel, amely a VK táborig megalapozza a vezetők tudását.
  • Csapatlátogatásokat szervezünk, hogy az alakuló csapat vezetősége ellátogasson már működő cserkész közösségekhez.  Így más betekintést nyerhetnek a jó cserkészmunkába.  Az ilyen látogatások alatti beszélgetések rendkívül fontosak mert itt születnek meg az ötletek, a gyakorlati tanácsok és azok a cserkészbarátságok, amelynek szálai építik a Szövetségünket!
  • Első látogatásokkor csapatindító ládát nyújtunk, amely tele van kincsekkel:  nyakkendő gyűrűkkel, iránytűkkel, ötletforrásokkal, kiképzési anyagokkal és sok más olyan ajándékkal, amely segít a csapatindításban. 
  • Havi hírlevéllel, a Turul Hírek c. lappal tájékoztatjuk az új csapatokat fontos tudnivalókról. 
  • Ezen kívül alkalmazkodunk a helyi igényekhez.  Részt veszünk a közösség már létező rendezvényein, hogy segíthessünk a toborzás munkájában is.

A Turulok világszerte megszállják a sok városban indúló új csapatokat:  Graz (Ausztria), Las Vegas (Nevada, USA), London (Egyesült Királyság), Nürnberg (Németország), Portland (Oregon, USA), Vancouver (Kanada), Venice (Florida, USA), Wallingford (Connecticut, USA), Woking (Egyesült Királyság).  Ezen kívül kapcsolatunk van más városokban induló cserkészmunkával az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Svédországban és Ausztráliában. 

Hosszú folyamat az új csapat indítása.  Ez a munka mindenhol másként indul.  Amikor látjuk, hogy biztos alapokon fekszik az új csapat, megadhatja az Intéző Bizottság az ideiglenes igazolást.  Ilyenkor egyéves próbaidőben névvel igazoljuk le a csapatot.  Ezután az év után, ha folytatják a jó munkát, akkor számmal véglegesítjük őket.  Ilyenkor már a körzet vagy kerület kötelékébe kerül. 

A sok forgószinpad alatt rengeteg gyakorlati tudást tanulnak az új cserkészek és vezetőik.  A Turulok is jól érzik magukat a szíves vendéglátásban.  De ennél sokkal fontosabb dolgok is történnek.  A  fiataloknak megjön a kedve a táborozáshoz.  Jelentkeznek szülők, hogy szeretnének segíteni.  Nagy távolságok ellenére, újabb szálak kötődnek az alakuló csapat és sok már évtizedek óta működő csapat között.

Nagy feladat manapság külföldön magyar csapatot vezetni. Még nagyobb feladat, sőt külön hivatás új csapatot alapítani!  Árpádokra van szükségünk, akik az új magyar cserkészhaza építését vállalják, és Turulokra, akik segítenek ebben a fontos munkában! 

Jó munkát!

Marshall Tamás Amerikában született és ikerbátyjával, Lászlóval együtt kisgyerek kora óta részt vesz a cserkészetben.  Ő és felesége, sz. Huszti Márta lelkes cserkészvezetők, és gyerekeiket is ebben a lelkiségben nevelik.  Tamás tisztsége Csapatfejlesztési Vezetőtiszt.

Amig ilyen cserkészvezetők vannak, nem kell félteni a fiatal nemzedéket!


Printer-friendly format